www.poronienia-nawracajace.ump.edu.pl

Poradnik dla pacjentek Kliniki Rozrodczości Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 Strona głównaPoradnik dla pacjentek

 

PORADNIK DLA PACJENTEK

PRZEBYŁAM PORONIENIE CO DALEJ?

Utrata ciąży jest bardzo przykrym, ale nierzadkim doświadczeniem; więcej niż jedna na cztery ciąże kończy się poronieniem. Informacje tu podane mogą pomóc kobiecie poradzić sobie w tym trudnym dla niej okresie.

Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące poronienia i postępowania po utracie ciąży.

Co teraz ze mną będzie? Czy po poronieniu będę musiała poddać się operacji?

W niektórych sytuacjach poronienie jest całkowite i nie wymaga dalszych interwencji. Krwawienie może utrzymywać się przez kilka kolejnych dni dopóki nie dojdzie do całkowitego złuszczenia się błony śluzowej macicy. Częściej mamy do czynienia z sytuację, w której część elementów jaja płodowego pozostaje w macicy po dokonanym poronieniu. Mówimy wtedy o tzw. poronieniu niecałkowitym. Jeszcze inną sytuacją jest taka, w której stwierdza się ciążę w macicy, ale jej rozwój został zahamowany. Ma to miejsce w przypadku braku zarodka w pęcherzyku ciążowym lub śmierci zarodka.

Istnieją 3 możliwości postępowania w przypadku nieodwracalnego zahamowania rozwoju ciąży w jej wczesnym okresie.

1. Postępowanie wyczekujące
W przeszłości w każdym przypadku poronienia przeprowadzono zabieg wyłyżeczkowania jamy macicy. Wynikało to głównie z faktu braku posiadania odpowiednich narzędzi diagnostycznych umożliwiających ocenę ilości pozostawionych macicy tkanek jaja płodowego. Współcześnie jest to możliwe dzięki nowoczesnej technice ultrasonograficznej. W przypadku podjęcia decyzji o postępowaniu wyczekującym zaleca się okresową kontrolę ultrasonograficzną w warunkach ambulatoryjnych.

Jeśli zdecyduję się czekać, kiedy dojdzie do całkowitego poronienia?
Aczkolwiek trudno jest dokładnie przewidzieć po jakim czasie dojdzie do całkowitego poronienia to najczęściej trwa to około 2-3 tygodni. Charakterystycznymi objawami są silne okresowo występujące bóle podbrzusza będące następstwem skurczów macicy. Współistnienie silnego krwawienia może być wskazaniem do hospitalizacji. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z lekarzem.

Czy postępowanie wyczekujące wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia?
Ryzyko infekcji jest w takim przypadku niskie. Aczkolwiek wystąpienie któregokolwiek z poniższych objawów powinno być wskazaniem do skontaktowania się z lekarzem:
   • silne krwawienie
   • cuchnące upławy
   • przewlekły ból brzucha
   • gorączka

2. Leczenie farmakologiczne
W przypadku, gdy pacjentka nie chce czekać na samoistne poronienie można zastosować leki indukujące je. Wymaga to przyjęcia do szpitala. Zwykle pacjentka pozostaje w szpitalu przez okres 6 h po podaniu leku. W tym czasie występuje krwawienie. Towarzyszące dolegliwości bólowe powinny być uśmierzane za pomocą leków przeciwbólowych. Krwawienie ustępuje całkowicie po 7-10 dniach.
W większości przypadków nie ma konieczności wykonania dodatkowego zabiegu oczyszczania jamy macicy. U około 5-10% kobiet, ze względu na pozostanie części elementów jaja płodowego w jamie macicy lub z uwagi na silne krwawienie, wskazane jest wykonanie zabiegu wyłyżeczkowania jamy macicy. Dokonuje się tego w ogólnym znieczuleniu.

3. Leczenie chirurgiczne

Na czym polega zabieg chirurgiczny, czy jego istotą jest rozszerzenie szyjki i następowe wyłyżeczkowanie macicy?
Tak. Po rozszerzeniu szyjki macicy usuwa się z macicy tkanki jaja płodowego. Dokładnie nazywa się to ewakuacją pozostawionych resztek jaja płodowego. Zabieg będący tradycyjną metodą postępowania w przypadku poronienia w toku wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Zabiegowi nie towarzyszy nacinanie tkanek, ani ich szycie. Jak każde leczenie chirurgiczne także to związane jest z pewnym ryzykiem powikłań anestezjologicznych i chirurgicznych. Istnieje między innymi niewielkie ryzyko zakażenia oraz uszkodzenia ściany macicy i szyjki macicy.
Uważamy, że zabieg ten nie zawsze jest potrzebny i dlatego zalecamy inne metody postępowania.

Czy wybór metody postępowania wpływa na zajście w kolejna ciążę i jej rozwój?
Nie. Rokowanie jest podobne w każdym przypadku.

Jak długo mogę krwawić po naturalnym poronieniu, a jak długo po zabiegu chirurgicznym?
W obu sytuacjach krwawienie powinno ustąpić po około 14 dniach. Charakterystyczna jest tendencja do jego zmniejszania wraz z upływem czasu. W przypadku dłużej utrzymującego się krwawienia należy skontaktować się z lekarzem.

Jakie są moje szanse na ponowne zajście w ciążę?

Niezależnie od wybranego sposobu postępowania szanse na zajście w ciąże są duże. Jednakże ryzyko kolejnego poronienia po jednym niepowodzeniu sięga 20%.

Jak długo można krwawić po naturalnym poronieniu, a jak długo po zabiegu chirurgicznym?

W obu sytuacjach krwawienie powinno ustąpić po około 14 dniach. Charakterystyczna powinna być tendencja do jego zmniejszania wraz z upływem czasu. W przypadku dłużej utrzymującego się krwawienia należy skontaktować się z lekarzem.

Dlaczego poroniłam?

Około jednej czwartej wszystkich ciąż kończy się poronieniem. Zwykle trudno jest jednoznacznie powiedzieć co było przyczyną poronienia. Jest bardzo mało prawdopodobne by pacjentka w jakikolwiek sposób sama się do tego przyczyniła. Nie obwiniaj się w związku z tym za to co się stało. Także w przypadku poronień nawracających, czyli powtarzających się, często nie udaje się ustalić ich przyczyny. Potencjalnymi przyczynami poronień są:
   • nieprawidłowości chromosomalne u płodu
   • zaburzenia hormonalne utrudniające przede wszystkim zajście w ciążę, ale mogące też usposabiać do ich utraty
   • zaburzenia immunologiczne upośledzające przepływ łożyskowy krwi
   • zakażenia, którym towarzyszy gorączka lub infekcje wywołane przez niektóre drobnoustroje (wirus różyczki) mogą w sposób bezpośredni prowadzić do poronienia
   • nieprawidłowości anatomiczne dotyczące szyjki macicy oraz jamy macicy, w tym wady macicy i mięśniaki

Czy w kolejnej ciąży znowu poronię?

Po jednym poronieniu szansa na szczęśliwe donoszenie kolejnej ciąży jest bardzo duża. Zmniejsza się ona wraz z liczbą poronień, ale nawet po kilku utratach ciąży jest ciągle dość wysoka.

Co mogę zrobić by już więcej nie tracić ciąży?

Jeżeli przebyłaś dwa lub więcej następujących po sobie poronień należy przed kolejną ciążą wykonać następujące badania:
   • badanie kariotypu twojego i twojego męża
   • ocenę anatomii macicy przez zabieg hysterosalpingografii
   • badanie przeciwciał antyfosfolipidowych
W tym celu skontaktuj się z lekarzem.

Jak długo powinnam czekać na zajście w kolejną ciążę?

Zajście w kolejną ciążę możliwe jest już po 3-4 tygodniach po poronieniu. Zaleca się jednak aby przerwa między ciążami wynosiła przynajmniej 3 miesiące.

Zdecydowałam się trochę odczekać zanim zajdę w kolejną ciążę. Kiedy mogę zacząć stosować antykoncepcję?

Nie ma żadnych ograniczeń czasowych, można ją rozpocząć tak szybko jak się chce. Warto przedyskutować to ze swoim lekarzem.

Czy powinnam pojawić się w oddziale na badaniu kontrolnym?

Nie zawsze, chyba że są jakieś szczególne wskazania. Naturalnym jest złe samopoczucie i obniżenie nastroju. Warto dać sobie i swojemu ciału trochę odpoczynku. Relaks w tym okresie może pozwolić na uporządkowanie spraw osobistych i rodzinnych. Zawsze, w razie potrzeby, istnieje możliwość skontaktowania się z naszymi doradcami w oddziale.

 Copyright 2007 © by Klinika Rozrodczości UM Poznań

Created by TOMIK Web Team